Tokushev & Partners

НИЕ СМЕ КОМПЕТЕНТНИ И ОТГОВОРНИ

„Токушев и Съдружници” предоставя висококачествени правни съвети, като съчетава международния бизнес подход и професионалната етика, утвърдена от световните кантори.

Контакти

България, София, п.к. 1000,
ул. „Граф Игнатиев“ № 24, ет. 1

намерете ни на картата

тел.: + 359 2 980 1251;

факс: + 359 2 980 6140;

  • The legal 500
  • Tokushev and Partners is recognised in the IFLR1000

Практики

Дружеството фокусира дейността си върху предоставяне на правни съвети и процесуално представителство на корпоративни клиенти, консултации на проекти във финансовата сфера и проекти в сферата на недвижимите имоти, по които предлага иновативни и цялостни решения. Клиентите ни са български и чуждестранни публични дружества, дружества от финансовия сектор, корпоративни инвеститори в недвижими имоти, дружества, които извършват застрахователна и здравноосигурителна дейност, както и дружества, които търсят правен съвет във връзка с обичайната си търговска дейност. Основните практики на кантората са:

Капиталови пазари

Работили сме като правни консултанти за първично публично предлагане на редица акционерни дружества със специална инвестиционна цел. Дружеството е консултирало промишлени и инвестиционни дружества при издаването на емисии корпоративни облигации… научете повече »

Корпоративно право

Ние предлагаме съвети за цялостно и дългосрочно корпоративно планиране на новосъздадени и функциониращи дружества. Нашата основна цел е да допринасяме и подкрепяме разширяващия се бизнес на клиентите ни… научете повече »

Недвижими имоти

Като правни консултанти на някои от най-активните фондове, които инвестират в недвижими имоти в България, нашите адвокати си спечелиха репутация за предоставянето на надеждни и висококачествени услуги по комплексни сделки… научете повече »Застраховане

Адвокатското дружество е консултирало няколко чуждестранни застрахователни компании при представянето и прилагането на техните продукти в България… научете повече »

Възобновяема енергия

През последните няколко години Дружеството консултира различни проекти, свързани с възобновяема енергия и разработването на вятърни и слънчеви електроцентрали… научете повече »

Изпълнителни производства

Дружеството осъществява процесуално представителство пред всички съдилища и арбитражни институции в Република България… научете повече »

За нас

Адвокатско дружество „Токушев и Съдружници” е сравнително нова, но вече утвърдена адвокатска кантора, създадена през 2006 г. Екипът ни се състои от девет адвокати и двама сътрудници. Правните познания на членовете на екипа са обогатени с придобитите международни квалификации и натрупания опит в различни публични и държавни институции като Народно събрание, Министерство на енергетиката, Комисия за финансов надзор, Министерство на финансите, Агенция за приватизация и следприватизационен контрол. В периода 2001 – 2005 г. членовете на екипа са консултирали законодателните промени в областта на търговското право и капиталовите пазари. Ние предоставяме висококачествени правни съвети, като съчетаваме международния бизнес подход и професионалната етика, установена от водещите международни правни кантори. За качеството на предоставяните правни услуги и оценката на нашите клиенти свидетелства включването на кантората от 2008 г. до настоящия момент в изданието „The Legal 500: Europe, Middle East & Africa”, а от 2010 г. кантората е част от „IFLR 1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms”.

Екип

Viktor Tokushev

Виктор Токушев

основател и управляващ съдружник

Завършва с отличие Юридическия факултет на Софийския университет през 2002. Специализира юридически методи по програма на Бостънския университет (Лондон, 2003). Член на Софийската адвокатска колегия от 2003. Стажант и правен експерт в Народното събрание на Република България (2003-2005). Асистент по Гражданско (2004 - 2012) и Търговско право (2004 – до момента) в Юридическия факултет на Софийския университет. Член на Съвета на директорите на Булгаргаз ЕАД (март – ноември 2005). Доктор по право от септември 2012. Сфери на дейност – капиталови пазари, корпоративно и търговско право и недвижими имоти.

Ivaylo Kostov

Ивайло Костов

съдружник

Завършва Юридическия факултет на Софийския университет през 2002 г. Доктор по право. Главен асистент по граждански процес в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“. Член на Софийската адвокатска колегия от 2007 г. Юрисконсулт в Агенцията за следприватизационен контрол (2002-2005 г.) и „Софийска вода“ АД (2005-2006 г.). Арбитър в Арбитражния съд при Българския футболен съюз от 2009 г. Съдружник в адвокатското дружество от 2007 г. Сфери на дейност - процесуално представителство, търговско и корпоративно право, приватизация.

Ivan Antov

Иван Антов

съдружник

Завършва Юридическия факултет на Софийския университет през 2004. Член на Софийската адвокатска колегия от 2010. Специализира Европейски регулаторни режими (Мадрид, 2007). Работил е като правен консултант в Адвокатска кантора Легаком (2003-2005) и като Началник отдел „Лицензиране” в Дирекция Застраховане на Комисията по финансов надзор (септември 2005 – юни 2007). Съдружник в адвокатското дружество от 2007. Сфери на дейност – застрахователно право, корпоративно и търговско право, енергийно регулиране и възобновяеми източници.

Stiliqn Nedev

Стилиян Недев

съдружник

Завършва Юридическия факултет на Софийския университет през 2008. Член на Софийската адвокатска колегия от 2010. Стажант в правния отдел на Община Сливен юли - септември 2007. Изпълнителен директор на „Хентш” АД – дружество с държавно акционерно участие, осъществяващо дейност в сферата на фармацевтичната индустрия (2009-2011). Присъединява се към екипа от октомври 2007. Сфери на дейност – процесуално представителство, изпълнително производство, търговско право.

Boris Teknedzhiev

Борис Текнеджиев

старши адвокат

Завършва Юридическия факултет на Софийския университет през 2011 г. Член на Софийската адвокатска колегия от януари 2013. Работил е като стажант в адвокатска кантора (2008 - 2011 г.). Присъединява се към екипа през юли 2011. Сфери на дейност – капиталови пазари, търговско и дружествено право, интелектуална собственост, имиграция.

Stanimir Dobrev

Станимир Добрев

старши адвокат

Завършва Юридическия факултет на Софийския университет през 2015 г. Присъединява се към екипа през юли 2014 г. Член на Софийската адвокатска колегия от февруари 2017 г. Сфери на дейност – процесуално представителство, гражданско и търговско право.

Ivaylo Georgiev

Ивайло Георгиев

адвокат

Завършва Юридическия факултет на Софийския университет през 2008. Член на Адвокатска колегия Враца от 2010 г. Работил е като сътрудник на Нотариус Анелия Карабенчева, вписана в НК под номер 010 (2000). Eксперт в отдел „Вземания” на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД – финансова кредитна компания (март 2003 - септември 2004). Правен консултант в областта на недвижимите имоти (2004 – 2008 г.). Присъединява се към екипа от септември 2008 г. Сфери на дейност – процесуално представителство, недвижими имоти.

Bogdan Karadjov

Богдан Караджов

адвокат

Завършва Юридическия факултет на Софийския университет през 2015 г. Присъединява се към екипа през юли 2014 г. Член на Софийската адвокатска колегия от февруари 2017 г. Сфери на дейност – изпълнително производство, гражданско и търговско право.

Bozhidar Pukov

Божидар Пуков

адвокат

Завършва Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2012 г. Член е на Софийската адвокатска колегия от м. декември 2018 г. Работил е като адвокатски сътрудник в немско-българска адвокатска кантора (м. юли 2015 г. – м. май 2016г.), а в периода м. октомври 2016 – м. юни 2017 г. е бил стажант по програма на Фондация „Фулбрайт“ в Софийския районен съд. Присъединява се към екипа през м. октомври 2017 г. Сфери на дейност – изпълнително производство, гражданско и търговско право.

Deyan Petrov

Деян Петров

адвокат

Завършва с отлична диплома Юридическия факултет на Софийския университет през 2017 г. Член на Софийска адвокатска колегия от 2019 г. Работил е като летен стажант в друга адвокатска кантора (септември 2014 г.). Стажант в Софийски районен съд (март 2016 г. - юли 2016 г.). Правен съветник в организация за потребителска защита (септември 2016 г. - август 2017 г.). Носител е на множество награди за академични дейности и високи постижения в областта на гражданското и търговското право. Присъединява се към екипа през октомври 2017 г. Сфери на дейност - гражданско и търговско право, изпълнително производство, потребителско право.

Mariya Mitkova

Мария Миткова

сътрудник

Завършва с отличие Юридическия факултет на Софийския университет през 2018 г. Работила е като стажант в адвокатска кантора (2015 - 2018 г.). Завършва курс по Арбитраж към Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (2018 г.). Присъединява се към екипа от август 2018 г. Сфери на дейност – капиталови пазари, търговско и дружествено право.

Maria Apostolova

Мария Апостолова

сътрудник

Завършва с отличие Бакалавър Право с европейски правни науки в Кралския колеж в Лондон през 2018 г. Стажува в друга водеща кантора в сферата на търговското право през 2017 г. и работи в нотариална кантора през 2018 г. Към настоящия момент следва Магистър в Международния елински университет по специалност Транснационално и европейско търговско право, банково право, арбитраж и медиация, като паралелно преминава през процеса за взимане на професионална квалификация по българско право. Присъединява се към екипа през м. октомври 2018 г.

Manya Samokovliyska

Маня Самоковлийска

административен мениджър

Административен мениджър в „Токушев и Съдружници”. Завършва Софийския университет, Магистър по психология (1980). Работила е като експерт–психолог в Министерство на образованието (1992 – 1995 г.). През периода 1997 – 2010 г. е била административен директор в Адвокатска кантора Легаком. Присъединява се към екипа от септември 2011.

Публикации

Допустим ли е иск за вреди, причинени на акционер от действия на управителния орган на акционерното дружество? – Ивайло Костов

 

Доклад, представен на Научна конференция „Правната наука – традиция и актуалност, по случай петдесетата годишнина на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, проведена в Пловдив, 30.09.2011 г. – 01.10.2011 г.

Статията разглежда въпроса за защитата по исков ред на акционер в акционерно дружество в случай, че управителният орган на дружеството причини вреда пряко на акционера чрез свои действия или бездействия. Приема се, че ако е налице увреждане на акционер от действия на управителните органи на публично или обикновено акционерно дружество, е налице деликтна отговорност. При условие, че исковете по чл. 240а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК са неприложими по отношение на преките вреди, причинени на акционера от членовете на съвета, единствената правна възможност за акционера е той да предяви иск за вреди, а съдът да го квалифицира по чл. 45 от ЗЗД.

Пълен текст

Дружества със специална инвестиционна цел – правна характеристика – Виктор Токушев

сп. Търговско Право, кн. 3 и 4/2009 г.

Статията анализира правната характеристика на дружествата със специална инвестиционна цел, като се опитва да посочи най-съществените им особености. Разгледани са техните характеристики като акционерни дружества, като публични дружества и като предприятия за колективно инвестиране.

Пълен текст

Идеите за промени в дружествата за имоти – Виктор Токушев

в-к Дневник, 5 декември 2007 г.

Статията коментира предложенията за изменения в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както от страна на Комисията за финансов надзор, така и от гледна точка на бизнеса.

Пълен текст

Забранените сделки на управителните органи на дружествата – Виктор Токушев

в-к Дневник, 24 юни 2007 г.

Статията се занимава с приложното поле на специалните изисквания по чл. 114 от ЗППЦК, според който да редица разпоредителни сделки на съвета на директорите на публичното дружество е необходимо решение на Общото събрание на акционерите. Коментират се изключенията от това изискване и приложението му спрямо дружествата със специална инвестиционна цел.

Пълен текст

Промяна на страна по предварителен договор – Виктор Токушев

в-к Дневник, 18 март 2007 г.

Статията се занимава честно срещания в практиката проблем за замяната на страна по предварителен договор за покупка на недвижим имот с оглед на обстоятелството, че договора предвижда права и задължения за двете страни и промяната трябва да съчетава елементи на договор за цесия и заместване в дълг.

Пълен текст

Прехвърляне на налични акции – Виктор Токушев

в-к Дневник, 14 януари 2007 г. и сп. Търговско и конкурентно право, кн. 2/2007 г.

Статията разглежда практиката на Върховния касационен съд във връзка с прехвърлянето на налични акции, осъществявано чрез прехвърлянето на временни удостоверения за тях.

Пълен текст

За характера на неустойката в приватизационния договор – Ивайло Костов

сп. Правна мисъл, бр. 2/ 2006

Основният въпрос, който се разглежда в статията, е за вида на неустойката в приватизационния договор, като е направен извод, че тя е мораторна по своя характер, освен ако изрично не е уговорена като компенсаторна. Приема се, че задълженията на купувача за плащане на цената по договора и за извършване на инвестиции в определен размер не са лични по своя характер и могат да бъдат изпълнени от трето лице, както и че няма пречка при неизпълнение от страна на купувача, кредиторът да претендира кумулативно реално изпълнение по чл. 79 от ЗЗД и неустойка по чл. 92 от ЗЗД.

Пълен текст

Менителнично посредничество – Виктор Токушев

сп. Търговско право, кн. 6/2003 г.

Статията разглежда института на менителничното посредничество и приложимостта му в съвременното българско право. Прави се разграничение между посредничеството при нужда и посредничеството за чест и се анализират правните последици от приемането и плащането на менителницата чрез посредник.

Пълен текст

Някои проблеми в новата правна уредба на юридическите лица с нестопанска цел – Виктор Токушев

сп. Търговско право, кн. 3/2001 г.

Статията анализира новият Закон за юридическите лица с нестопанска цел и въпросите пред правоприлагането, които той поставя. Разглежда се понятието „обществена полза”, както и нововъведеното деление на нестопанските организации на такива в частна и такива в обществена полза. Също така се обсъжда новата за българското право възможност юридическите лица с нестопанска цел да извършват стопанска дейност.

Пълен текст

Новини

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” отново е включено в годишното международното издание IFLR1000 The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms за 2016 г.

Избран и вписан е  втори изпълнителен директор на „ДАНОН СЕРДИКА” АД.

Приет е нов Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (обн. ДВ, бр. 62 от 2015 г.). Този закон въвежда в българското законодателство Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Целта на тази регулация е да се установи обща европейска рамка за справяне с банкови кризи в ранен етап, за да се избегне влошаване състоянието на цялата финансова система и да се ограничи използването на обществени средства за подпомагане на несъстоятелни банки и инвестиционни посредници. Съгласно Директивата, банките и инвестиционните посредници следва да съставят или актуализират планове за възстановяване, които да съдържат мерки и процедури за своевременно действие в случай на влошаване финансовото им състояние.

КФН разреши на УД „ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ” да организира и управлява договорен фонд „Глобал Опортюнитис”.

Общото събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД  взе трето по ред решение  за обратно изкупуване на до 3 на сто собствени акции.

В Държавен вестник (бр. 50 от 2015 г.) са обнародвани приетите изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс, които засягат процесуалната уредба на исковото, заповедното, изпълнителното производство и на екзекватурата на чуждестранни съдебни решения, постановени от съдилища на държавите-членки на Европейския съюз.

Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на Върховния касационен съд постанови Тълкувателно решение № 2. То дава разяснение по 14 спорни въпроса, свързани с проблемите на принудителното изпълнение, по които е налице противоречива практика на съдилищата по тълкуване и прилагане на закона.

Общото събрание на акционерите прие решение за обратно изкупуване на до 3 на сто собствени акции на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ.

„АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ (5AX) извърши успешно процедура по увеличение на номиналната стойност на издадените акции и намаляване на техния общ брой, при запазване на размера на капитала на Дружеството („Обратен сплит“). Обратният сплит беше одобрен от Комисията за финансов надзор и надлежно отразен в Търговския регистър, Централния депозитар и Българската фондова борса.

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации. Това е първа по ред емисия корпоративни облигации на публичното дружество.

Адвокат Виктор Токушев взе участие в 14-тата годишна конференция по европейско деликтно право, проведена във Виена, Австрия.

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” отново е включено в престижната международна класация Legal 500 и в изданието the Legal 500 Europe, Middle East and Africa за 2015 г. в секциите „банки и финанси”, „капиталови пазари” и „корпоративно право и сливания и придобивания”.

http://www.legal500.com/firms/14558/19061

С изменения в Закона за банковата несъстоятелност (обн. ДВ, бр. 22 от 2015 г.) е предвидена възможност преди да постанови решение по искането на БНБ за откриване на производството по несъстоятелност, съдът да допусне предварителни мерки, обезпечаващи наличното имущество на банката. Измененията дават възможността на Фонда за гарантиране на влоговете в банките да предложи назначаването на временен синдик преди постановяване на решението за откриване на производството по несъстоятелност, който съдът е длъжен да назначи и който управлява текущите дела на банката, като има правомощия свързани с попълване на имуществото на банката.

КФН разреши на УД „ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ” да организира и управлява договорен фонд „Инвест Фонд Паричен Пазар – Злоти”, деноминиран в полски злоти (PLN).

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД за първично публично предлагане на емисия акции.

В Държавен вестник (бр. 28 от 2014 г.) са обнародвани приетите изменения и допълнения в Закона за банковата несъстоятелност засягащи разпоредбите, регламентиращи прихващането. С тези допълнения се разширява кръгът на относително недействителните прихващания, като е предвидено, че такива са всички прихващания, независимо от това кога са възникнали двете насрещни задължения, извършени от кредитор или от банката, след датата на поставянето на банката под специален надзор.

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” отново е включено в годишното международното издание IFLR1000 The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms за 2015 г.

Приключи процедурата по преобразуване чрез вливане на „ДЕКО ПРОФЕШЪНЪЛ СЪРВИСИС” ЕООД в „ОРГАХИМ” АД.

Общото събрание на акционерите на„Русе Кемикълс” АД и на  и „Оргахим Резинс” АД прие решение за обратно изкупуване на собствени акции.

Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на ВКС постанови Тълкувателно решение № 4. Тълкувателното решение дава разяснение по редица въпроси, свързани с проблемите на заповедното производство, по които е налице противоречива практика на съдилищата по тълкуване и прилагане на закона. Част от разгледаните в Тълкувателното решение въпроси са свързани със записа на заповед като един от документите, предвидени в чл. 417, ал. 1, т. 9 от ГПК, въз основа на които може да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение.

ИП „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС” АД започна да предоставя услуги, в съответствие с издадения му лиценз като инвестиционен посредник, чрез клонът си в Република Полша.

КФН одобри Виктор Димитров Токушев за член на Съвета на директорите на управляващо дружество „ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ” АД.

С изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 38 от 2014 г.) са въведени ограничения в режима на придобиване на земеделска земя на територията на Република България, спрямо местните и чуждестранни физически и юридически лица.

КФН одобри Иван Христов Антов за член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС” АД.

Адвокат Виктор Токушев взе участие в 13-тата годишна конференция по европейско деликтно право, проведена във Виена, Австрия.

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” отново е включено в класацията на Legal 500 и в изданието the Legal 500 Europe, Middle East and Africa за 2014 г., в секциите „банки и финанси”, „капиталови пазари”, „корпоративно право и сливания и придобивания”, „недвижими имоти”.

http://www.legal500.com/firms/14558/19061

Общото събрание на акционерите прие решение за обратно изкупуване на собствени акции на „ОРГАХИМ” АД.

С приетите изменения в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ДВ, бр. 109 от 2013 г.) в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове. Основните аспекти на измененията се отнасят до създаване на изрична уредба на борсово търгуваните фондове, доразвиване регулацията на алтернативните инвестиционни фондове от гледна точка на тяхното управление и лицензиране и въвеждането на няколко категории национални инвестиционни фондове (освен инвестиционни дружества от затворен тип като такива ще функционират и инвестиционни дружества от отворен тип и договорни фондове).

Завърши преобразуването на „ОРГАХИМ” АД чрез отделяне и учредяване на две нови акционерни дружества – „Русе Кемикълс” АД и „Оргахим Резинс” АД. От датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър правата и задълженията, посочени съгласно Плана за преобразуване, преминават към новоучредените дружества.

Комисията за финансов надзор разшири обхвата на издадения на УД „Инвест фонд мениджмънт” АД лиценз за извършване  на дейност като управляващо  дружество с допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ.

http://www.fsc.bg/Resheniya-ot-zasedanie-na-KFN-ot-3-yuni-2013-g-news-3551-bg

„Топлофикация – ВТ” АД издаде първа по ред емисия копроративни облигации и сключи облигационен заем в размер на 2 300 000 лева, с падеж на емисията – 26.04.2018 г.

Комисията за финансов надзор разреши прекатяването на „ЛИАМ” АДСИЦ, съгласно решение на Общото събрание на акционерите, и отне издадения на Дружеството лиценз за извършване на дейност със специална инвестиционна цел. Стартирана е и процедурата по ликвидация на Дружеството.

http://www.fsc.bg/Resheniya-ot-zasedanie-na-KFN-ot-25-april-2013-g-news-3529-bg

Адвокат Виктор Токушев взе участие в 12-тата годишна конференция по европейско деликтно право, проведена във Виена, Австрия.

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” отново е включено в престижната международна класация Legal 500 и в изданието the Legal 500 Europe, Middle East and Africa за 2013 г. в секциите „банки и финанси”, „капиталови пазари”, „търговско право” и „недвижими имоти”.

http://www.legal500.com/firms/14558/19061

Бяха приети изменения в ЗППЦК (обн. бр. 103 на ДВ от 28.12.2012 г.) в няколко насоки. Беше изменена и допълнена част от разпоредбите, уреждащи дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите и на Централен депозитар. Също така съществени промени бяха направени в материята относно първичното публично предлагане на ценни книжа и изискванията към проспектите, първичното и вторично търгуване на облигации. В интерес на акционерите и обществеността изменения претърпя и уредбата на публичните дружества в качеството им на поднадзорни лица. Важна промяна беше направена и в материята, уреждаща разкриването на дялово участие и търговото предлагане на ценни книжа.

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” отново е включено в годишното международното издание IFLR The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms за 2013 г.

Издателство „Сиби” публикува изследването на адвокат Виктор Токушев, доктор по право, относно правния режим на дружествата със специална инвестиционна цел.

http://www.sibi.bg/display.php?page=cat1&sub=7&id=411

В Търговския регистър към Агенция по вписванията беше вписано увеличение на капитала на Управляващо дружество „Инвест фонд мениджмънт” АД до размер от 405 000 лева. Няколко месеца по-рано настъпи изменение в управителните органи и акционерния състав на Дружеството.

www.brra.bg

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” е определено от международното он-лайн издание Corporate INTL за носител за 2012 г. на наградата Capital Markets Law Firm of the Year in Bulgaria.

КФН вписа последваща емисия от акции, издадени от „Пълдин Лайън Груп“ АДСИЦ, гр. София, в размер на 650 000 лева

Линк

„Пълдин Лайън Груп“ АДСИЦ изплати изцяло задълженията си по облигационния заем с ISIN код 2100010086 към облигационерите.

Линк

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” отново е включено в годишното международното издание IFLR The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms за 2012 г.

Беше приет Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) (обн. бр. 77 на ДВ от 04.10.2011 г.). Новият закон кодифицира цялостната уредба на дейността на колективните инвестиционни схеми, която беше извадена от обхвата на ЗППЦК.

Софийски градски съд е отхвърлил иска на ИД Капман Капитал АД срещу Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ за прогласяване на нищожност, съответно отмяна на решението на извънредното Общо събрание на облигационерите по емисията на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ, проведено на 6 август 2010 г.

Линк

Бяха приети изменения в ЗППЦК (обн. бр. 57 на ДВ от 26.07.2011 г.), целящи осигуряването на възможността за интеграция на „Българска фондова борса” АД и „Централен депозитар” АД в европейските и световните финансови пазари.

Приетите изменения в КЗ (обн. бр. 41 на ДВ от 05.07.2011 г.) се наложиха с цел осигуряването на пълна прозрачност в отношенията между потребител на застрахователна услуга и застраховател чрез премахването на междинни структури или на лица, свързани по определен начин с влизането в сила на застрахователния договор и с осигуряването на покритие по определени рискове.

В бр. 35 на ДВ от 03.05.2011 г. беше обнародван приетият от Народното събрание Закон за енергията от възобновяеми източници, като с § 4 от ПЗР на ЗЕВИ изрично беше отменен Законът за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (обн. ДВ, бр. 49 от 2007 г. изм., бр. 98 от 2008 г. и бр. 82 и 102 от 2009 г.).

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” отново е включено в престижната международна класация Legal 500 и в изданието the Legal 500 Europe, Middle East and Africa за 2011 г. в секциите „банки и финанси”, „търговско право” и „недвижими имоти”, като е оцено на по-високо равнище в секцията „капиталови пазари”.

КФН потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, издадени от „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, в размер на 9 017 214 лева.

Линк

КФН потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 650 000 акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Пълдин Лайън Груп” АДСИЦ, гр. София

Линк

Приети са изменения в ГПК (обн. бр. 100 на ДВ от 21.12.2010 г.), касаещи материята за връчването на призовки в гражданското съдопроизводство, въвеждането на някои преклузии относно представянето на доказателства в процеса, а също и промени, уреждащи правилата във връзка с осъществяване на принудително изпълнение върху недвижими имоти и по-конкретно относно провеждането на публичната им продан. Важно изменение е определянето на минимален праг относно материалния интерес на делата, съобразно който да бъдат допускани до касационно обжалване.

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” за първи път е включено в международното издание IFLR The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms за 2011 г.

КФН вписа последваща емисия от акции, издадени от „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София, в размер на 1 187 849 лева.

Линк

КФН потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Интеркарт Файнанс” АД, в размер на 2 500 000 евро.

Линк

Съветът на директорите на Варшавската фондова борса е допуснал до търговия акциите на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ в размер на 4 823 627 броя. Така Дружеството се превръща в първата българска компания, чиито акции ще се търгуват на полския капиталов пазар.

Линк

Бяха приети промени в ЗЕ (обн. бр. 54 на ДВ от 16.07.2010 г.), касаещи сферата на електропроизводството, в частност – задължението за изкупуване и ценообразуване при комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия; снабдяването с електрическа енергия от крайните снабдители; внасяне на яснота в отношенията между електропреносно и разпределителните предприятия по отношение на мрежите и присъединяването на обекти към преносната мрежа; ясно регламентиране на правото да бъдат изграждани, съответно – притежавани, уредбите средно напрежение, служещи за присъединяване само на един потребител за стопански нужди към електроразпределителните мрежи. Приети се изменения, с които се отстраняват допуснати в текста на закона неточности, основно по отношение на контролните правомощия на ДКЕВР и по отношение на съставите на административни нарушения и за коригиране на неверни препратки.

Бяха приети изменения в КЗ (обн. бр. 41 на ДВ от 01.06.2010 г.), целящи съобразяване на дейността на застрахователите и презастрахователите с актуализираните изисквания на европейското законодателство за минималния размер на гаранционния капитал.

„Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ разпределя като дивидент 81,6 хил. лв., или по 0,0169 лв. брутно на акция, което представлява 90% от печалбата за 2009 г.

Линк

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” отново е класирано в престижната международна класация Legal 500 и е включено в изданието the Legal 500 Europe, Middle East and Africa за 2010 г. в секциите „банки и финанси”, „капиталови пазари”, „търговско право” и „недвижими имоти”.

КФН потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия в размер до 19 294 508 акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличение на капитала на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ

Линк

АД „Токушев – съдружници“ в консорциум с „Кей Би Си Секюритийс Н.В – АД подадоха документи за консултанти на „Булгартабак“

Линк

„Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ разпределя 1,16 лв. дивидент на акция за 2008 г.

Линк

Приети бяха изменения и допълнения към ЗЕ (обн. бр. 41 на ДВ от 02.06.2009 г.), сред които беше създаден и нов Раздел Iа, озаглавен Отчуждаване на имоти за нуждите на добива на енергийни ресурси.

С работата си през 2008 г. Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” за първи път беше класирано в престижната международна класация Legal 500 и беше включено в изданието the Legal 500 Europe, Middle East and Africa за 2009 г. в секциите „недвижими имоти”, „капиталови пазари” и „търговско право”.

Бяха приети изменения в ЗППЦК (обн. бр. 23 на ДВ от 27.03.2009 г.), във връзка с хармонизиране на българското законодателство с разпоредбите на Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно упражняването на някои права на акционерите на дружества, допуснати до търговия на регулиран пазар.

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ ще разпредели дивидент с брутна стойност 0.4596 лв. за акция за 2008 г. или общо 298 хил. лева.

Линк

КФН одобри предложение от „Би Джи Ай Груп” АД за обратно изкупуване чрез инвестиционен посредник „Интеркапитал Маркетс” АД на до 8 800 000 броя акции (97.78%) от капитала на „Би Джи Ай Груп” АД

Линк

КФН потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации,издадени от „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ, гр. София, в размер на 2 000 000 лева

Линк

В бр. 98 на ДВ от 14.11.2008 г. беше обнародван приетият от Народното събрание нов ЗЕЕ, като с § 4 от ПЗР на ЗЕЕ (нов) изрично беше отменен действащият към 14.11.2008 г. Закон за енергийната ефективност (обн. ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм., бр. 74 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г.).

КФН вписа емисия акции, издадена от „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, в размер на 1 094740 лева

Линк

Заместник-председателя на КФН вписа „СИВОВ – ГРУП” ЕООД, Бургас в регистъра на застрахователните брокери

Линк

КФН издаде лиценз за добреоволно здравно осигуряване на „Здравноосигурителен фонд ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД

Линк

„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ разпределя 7.235 млн. лв. като дивидент от печалбата за 2007 г. Всеки акционер ще получи по 1.50 лв. брутен дивидент за една ценна книга.

Линк

Бяха приети изменения в Закона за търговския регистър (ЗТР) (обн. бр. 50 на ДВ от 30.05.2008 г.), целящи съобразяване на дейността на застрахователите и презастрахователите с актуализираните изисквания на европейското законодателство за минималния размер на гаранционния капитал.

КФН потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „ВИНЪС” АД в размер на 3 062 500 лева.

Линк

КФН потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „БИ ДЖИ АЙ ГРУП” АД в размер на 9 000 000 лева.

Линк

КФН потвърди проспект за публично предлагане на акции, издадени от „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ в размер на 1 430 000 лева.

Линк

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ разпределя 4 632 300 лв. като дивидент. Сумата представлява 90% от печалбата на компанията за 2007 г., която е на обща стойност 5 147 000 лв. Акционерите ще получат по 7.1266 лв. дивидент за една ценна книга.

Линк

КФН издаде лицензия за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване на „ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПРАЙМ ХЕЛТ” АД, гр. София.

Линк

Влезе в сила новия Граждански процесуален кодекс  (обн.  бр. 59 на ДВ от 20.07.2007 г.). С него бяха уредени по нов начин значителна част от задълженията на страните и отношенията между участниците в гражданското съдопроизводство. С § 3 от ПЗР на ГПК (нов) изрично беше отменен действащият към 01.03.2008 г. Гражданският процесуален кодекс, обн., изв., бр. 12 от 1952 г.

Съветът на директорите на „ФОРУКОМ” АД обяви в Търговския регистър съобщение за сключен облигационен заем в размер на 2 000 000 лева и свика първото Общо събрание на облигационерите, което ще се проведе на 25.02.2008 г.

Линк

КФН потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на обезпечени корпоративни облигации на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ в размер на 5 000 000 евро.

Линк

КФН издаде лиценз на „ЗЕТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ФОНД” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

Линк

С приетите изменения в КЗ (обн. бр. 97 на ДВ от 23.11.2007 г.), Република България спази ангажимента си за привеждането на законодателството си в съответствие с изискванията на Директива 2005/68/ЕО на Европейския парламент относно презастраховането.

Бяха извършени промени в ЗЕ (обн. бр. 59 на ДВ от 20.07.2007 г.), във връзка с приемането на ГПК (нов), като бяха предвидени хипотези за събиране на дължими вземания по реда на заповедното производство.

Бяха извършени промени в ЗЕ (обн. бр. 55 на ДВ от 06.07.2007 г.), като бяха променени и отменени отделни разпоредби от закона, във връзка с приетите промени в Закона за енергийната ефективност.

Беше приет Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) (обн. бр. 52 на ДВ от 29.06.2007 г.), като за дата на влизането му в сила беше определена 01.11.2007 г. С този закон българското право се хармонизира напълно с изискванията на Markets in Financial Instruments Directive (MiFID).

Бяха извършени промени в Закона за енергетиката (ЗЕ) (обн. бр. 49 на ДВ от 19.06.2007 г.), като бяха променени и отменени отделни разпоредби от закона, във връзка с приемането на новия Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата.

Бяха приети изменения в КЗ (обн. бр. 48 на ДВ от 15.06.2007 г.), целящи прецизиране на отделни разпоредби, както и привеждане на националното законодателство в съответствие с европейското право в областта на застраховането, включително със Споразумението между Общността и Конфедерация Швейцария относно уредбата на клонове на застрахователи, правила за дейността им и осъществяване на надзор върху последната.

Бяха приети изменения в ЗППЦК (обн. бр. 25 на ДВ от 23.03.2007 г.), касаещи текстове, регламентиращи изисквания към инвестиционните посредници, както и хармонизиращи българското законодателство с изискванията на Директива 73/239/ЕИО на Съвета.

КФН издаде лиценз на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

Линк

Бяха приети изменения в ЗППЦК (обн. бр. 105 на ДВ от 22.12.2006 г.), с които се цели хармонизиране на българското законодателство с достиженията на правото на Европейския съюз в областта на капиталовите пазари, по-специално Директива 93/22/ЕИО на Съвета от 10 май 1993 г. за инвестиционните услуги в областта на ценните книжа (Директива 93/22/ЕИО).

Беше приет Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ) (обн. бр. 84 на ДВ от 17.10.2006 г.), като беше предвидено той да влезе в сила от 01.01.2007 г., С този  закон  материята за търговия с вътрешна информация беше извадена от обхват на ЗППЦК и получи самостоятелна уредба.

КФН вписа последваща емисия ценни книжа, издадена от „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала на дружеството на 4 823 627 лева.

Линк

КФН издаде лиценз на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково, да извършва дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

Линк

Заместник-председателя на КФН вписа „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР РОС ИНС” ЕООД, гр. Сандански, в регистъра на застрахователните брокери.

Линк

КФН издаде лиценз на „ЛЮК” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

Линк

КФН издаде лиценз на „ЛИАМ” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

Линк

Контакти

България, София, п.к. 1000,
ул. „Граф Игнатиев“ № 24, ет. 1

Намерете ни в LinkedIN
map

тел.: + 359 2 980 1251;

факс: + 359 2 980 6140;